ช้อปครบ 555 บาท รับสิทธิ์จับกาชาปองลุ้นรางวัล ทั้งสินค้าปกติและสินค้าเซลล์ ช้อปเสร็จแจ้งแอดมินทางไลน์ได้เลย! | Shop Now!

ตะกร้า

Mini Cart

Terms of Service

เว็บไซต์นี้ ดำเนินการโดย BAKERY MALL ทั้งนี้คำว่า "เรา" "พวกเรา" และ "ของเรา" ในไซต์ทั้งหมด หมายถึง BAKERY MALL โดย BAKERY MALL คือผู้นำเสนอเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูล เครื่องมือและบริการทั้งหมดแก่ผู้ใช้ ตามเงื่อนไขที่ได้ทำการยอมรับในข้อกำหนด เงื่อนไข นโยบายและประกาศทั้งหมดที่ระบุไว้ที่นี่
ทั้งนี้การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และ / หรือ ซื้อสินค้าจากเรา จะถือว่าคุณได้มีส่วนร่วมใน “บริการ” ของเรา และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ( “ข้อกำหนดการให้บริการ”, “ข้อกำหนด”) รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายเพิ่มเติมที่อ้างอิงในที่นี้ และ / หรือ พร้อมใช้งานโดยไฮเปอร์ลิงก์ ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้เว็บไซต์ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ใช้ที่เป็นเบราว์เซอร์ ผู้ขาย ลูกค้า ร้านค้าและ / หรือผู้มีส่วนร่วมของเนื้อหา

โปรดอ่านข้อกำหนดการให้บริการอย่างละเอียด ก่อนเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยการเข้าถึงหรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ จะถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการใด ๆ หากข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้เป็นข้อเสนอเพื่อให้ยอมรับ จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

คุณสมบัติหรือเครื่องมือใหม่ใด ๆ ที่เพิ่มเข้ามาในร้านค้าปัจจุบันจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการให้บริการ คุณสามารถตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการเวอร์ชันล่าสุดได้ตลอดเวลาในหน้านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือแทนที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ โดยการโพสต์การอัปเดต และ / หรือการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง การที่คุณใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ต่อไปหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น


ส่วนที่ 1 – ข้อกำหนดร้านค้าออนไลน์
การยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ จะถือว่าอย่างน้อยคุณมีอายุที่บรรลุนิติภาวะในรัฐหรือจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่หรือเป็นผู้บรรลุนิติภาวะในรัฐหรือจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ และคุณยินยอมให้เรา ที่จะอนุญาตให้ผู้เยาว์ที่อยู่ในความอุปการะของคุณใช้ไซต์นี้

คุณไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต และห้ามมิให้คุณละเมิดกฎหมายใด ๆ ในเขตอำนาจศาลของคุณ ในการใช้บริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์) และกฎหมายของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 คุณต้องไม่ส่งเวิร์มหรือไวรัสหรือรหัสใด ๆ ที่มีลักษณะทำลายล้างการละเมิดหรือละเมิดข้อกำหนดใด ๆ จะส่งผลให้บริการของคุณยุติลงทันที

ส่วนที่ 2 - เงื่อนไขทั่วไป
เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการกับทุกคนไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ เมื่อใดก็ได้ คุณเข้าใจว่าเนื้อหาของคุณ (ไม่รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต) อาจถูกถ่ายโอนโดยไม่ได้เข้ารหัสและเกี่ยวข้องกับ (a) การส่งผ่านเครือข่ายต่าง ๆ และ (b) การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางเทคนิค การเชื่อมต่อเครือข่ายหรืออุปกรณ์ (ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกเข้ารหัสเสมอระหว่างการโอนผ่านเครือข่าย)
คุณตกลงที่จะไม่ดัดแปลง ทำซ้ำ คัดลอก ขายต่อหรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ การใช้บริการหรือการเข้าถึงบริการหรือการติดต่อใด ๆ บนเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากเรา
หัวเรื่องที่ใช้ในข้อตกลงนี้รวมไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่จำกัดหรือส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดเหล่านี้

ส่วนที่ 3 - ความถูกต้อง ความสมบูรณ์และระยะเวลาของข้อมูล
เราจะไม่รับผิดชอบ หากข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นข้อมูลปัจจุบัน เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจเพียงอย่างเดียว โดยไม่ปรึกษาแหล่งข้อมูลหลักที่ถูกต้อง สมบูรณ์มากขึ้น หรือตรงเวลามากขึ้น การพึ่งพาเนื้อหาใด ๆ บนไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง
เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลในอดีตบางอย่าง ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นปัจจุบัน และมีไว้เพื่อการอ้างอิงของคุณเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาของไซต์นี้ได้ตลอดเวลา แต่เราไม่มีข้อผูกมัดในการอัปเดตข้อมูลใด ๆ บนไซต์ของเรา คุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในไซต์ของเรา

 

ส่วนที่ 4 - การปรับเปลี่ยนบริการและราคา
ราคาสินค้าของเราอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือหยุดบริการ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือเนื้อหาดังกล่าว) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบได้ตลอดเวลา โดยเราจะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคา การระงับ หรือการหยุดให้บริการ
โดยราคาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ ณ เวลาที่มีการสั่งซื้อเป็นเพียงราคาแนะนำ (guide price) ราคาของสินค้าที่จะเรียกเก็บจากท่านจะเป็นราคาที่แท้จริงที่แสดงไว้ในร้านค้า ณ วันที่ท่านได้ยืนยันคำสั่งซื้อ ซึ่งรวมถึงคำเสนอเพื่อการส่งเสริมการขาย ถ้าหากมี ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเช็คเอาท์ (check out) ถือว่าท่านยอมรับว่าราคาของสินค้านั้นอาจขึ้นหรือลงได้ในระหว่างวันที่มีการยืนยันคำสั่งซื้อและวันที่มีการส่งมอบ
การชำระราคาจะรวมค่าใช้จ่ายของสินค้าทุกชิ้นที่มีการสั่งซื้อและสินค้าทดแทนในราคาที่มีการซื้อขายในร้าน ณ วันนั้น และรวมค่าขนส่งและค่าบริการ

ส่วนที่ 5 - สินค้าหรือบริการ
สินค้าหรือบริการบางอย่าง อาจมีจำหน่ายเฉพาะทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ สินค้าหรือบริการเหล่านี้อาจมีจำนวนจำกัด และอาจมีการคืนหรือเปลี่ยนตามนโยบายการคืนสินค้าของเราเท่านั้น โดยเราพยายามอย่างเต็มที่ในการแสดงสีและรูปภาพของสินค้าที่ปรากฏในร้านให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของคุณจะแสดงผลสีใด ๆ ได้อย่างแม่นยำ
เราขอสงวนสิทธิ์ การขายสินค้าหรือบริการของเราให้กับบุคคลพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือเขตอำนาจศาล เราอาจใช้สิทธินี้เป็นกรณี ๆ ไป เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณของสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่เรานำเสนอ คำอธิบายสินค้าหรือราคาสินค้าทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสินค้าใด ๆ เมื่อใดก็ได้ ข้อเสนอสำหรับสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์นี้ถือเป็นโมฆะหากมีข้อห้าม
เราไม่รับประกันว่าคุณภาพของสินค้า บริการ ข้อมูลหรือวัสดุอื่น ๆ ที่คุณซื้อหรือได้มา จะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณ หรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในบริการจะได้รับการแก้ไข

ส่วนที่ 6 - ความถูกต้องของการเรียกเก็บเงินและข้อมูลบัญชี
ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใด ๆ ที่คุณสั่งซื้อกับเรา เราอาจจำกัดหรือยกเลิกปริมาณที่ซื้อต่อคน ต่อครัวเรือน หรือตามคำสั่งซื้อ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยข้อจำกัดเหล่านี้อาจรวมถึงคำสั่งซื้อที่ดำเนินการโดยหรือภายใต้บัญชีลูกค้าเดียวกันบัตรเครดิตเดียวกัน และ / หรือ คำสั่งซื้อที่ใช้ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน และ / หรือที่อยู่จัดส่งเดียวกัน ในกรณีที่เราทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ เราอาจพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยติดต่ออีเมล และ / หรือที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน / หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ ในขณะที่ทำการสั่งซื้อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือห้ามคำสั่งซื้อที่ดูเหมือนว่าเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้าปลีกหรือผู้จัดจำหน่าย โดยการตัดสินใจนี้เป็นไปตามการตัดสินของเราแต่เพียงผู้เดียว
คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลการซื้อและบัญชีที่เป็นปัจจุบันสมบูรณ์และถูกต้องสำหรับการซื้อทั้งหมดที่ทำในร้านของเรา คุณตกลงที่จะอัปเดตบัญชีและข้อมูลอื่น ๆ ของคุณโดยทันทีรวมถึงที่อยู่อีเมลหมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุเพื่อให้เราสามารถทำธุรกรรมและติดต่อคุณได้ตามต้องการ
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านนโยบายการคืนสินค้าของเรา

ส่วนที่ 7 - เครื่องมือเสริม
เราอาจให้คุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือของบุคคลที่สาม ซึ่งเราไม่ได้ตรวจสอบหรือไม่มีการควบคุมหรือป้อนข้อมูลใด ๆ
คุณรับทราบและตกลงว่าเราให้การเข้าถึงเครื่องมือดังกล่าว ”ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มีอยู่” โดยไม่มีการรับประกันการรับรองหรือเงื่อนไขใด ๆ ทั้งนี้เราจะไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามที่เป็นทางเลือกของคุณ
การใช้งานเครื่องมือเสริมใด ๆ ที่คุณนำเสนอผ่านไซต์นั้นขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและดุลยพินิจของคุณเองทั้งหมดและคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคุ้นเคยและยอมรับข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือที่จัดหาโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ในอนาคตเราอาจนำเสนอบริการและ / หรือคุณลักษณะใหม่ ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ (รวมถึงการเปิดตัวเครื่องมือและทรัพยากรใหม่ ๆ ) คุณสมบัติและ / หรือบริการใหม่ดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ด้วย

ส่วนที่ 8 - ลิงก์ของบุคคลที่สาม
เนื้อหา สินค้าและบริการบางอย่างที่มีอยู่ในบริการของเราอาจรวมถึงเนื้อหา และ / หรือ วัสดุจากบุคคลที่สาม
ลิงก์ของบุคคลที่สามในไซต์นี้อาจนำคุณไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับเรา เราไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้อง และเราไม่รับประกันและจะไม่มีความรับผิด หรือความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับเนื้อหาหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือสำหรับวัสดุ สินค้าหรือบริการอื่นใดของบุคคลที่สาม
เราไม่รับผิดชอบต่ออันตรายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ หรือใช้สินค้าบริการทรัพยากรเนื้อหา หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดตรวจสอบนโยบายและแนวปฏิบัติของบุคคลที่สามอย่างละเอียดและทำความเข้าใจก่อนที่จะทำธุรกรรมใด ๆ การร้องเรียนการเรียกร้องข้อกังวลหรือคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามควรส่งถึงบุคคลที่สาม

ส่วนที่ 9 - ความคิดเห็นของผู้ใช้ การตอบกลับและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
หากคุณได้ส่งผลงานที่เฉพาะเจาะจง ตามคำขอของเรา (เช่นการเข้าร่วมการแข่งขัน) หรือโดยไม่ได้รับคำขอจากเรา คุณจะส่งไอเดียสร้างสรรค์ ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแผนงานหรือเอกสารอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ ทางอีเมล ทางไปรษณีย์หรืออื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า 'ความคิดเห็น') คุณยอมรับว่าเราสามารถแก้ไข คัดลอก เผยแพร่ แจกจ่าย แปล และใช้สื่อความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณส่งต่อถึงเราได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจำกัด และจะไม่มีภาระผูกพันใด ๆ (1) ในการรักษาความคิดเห็นใด ๆ ไว้ (2) ชดใช้ความคิดเห็นใด ๆ หรือ (3) เพื่อตอบกลับความคิดเห็นใด ๆ
เราอาจตรวจสอบแก้ไขหรือลบเนื้อหาที่เราพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ที่มองว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก้าวร้าว ข่มขู่ หมิ่นประมาท ทำให้เสียชื่อเสียง ลามกอนาจาร หรือเป็นที่รังเกียจ หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายใด หรือข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้
คุณยอมรับว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าความเป็นส่วนตัวบุคลิกภาพหรือสิทธิส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ คุณยอมรับเพิ่มเติมว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่มีเนื้อหาที่หมิ่นประมาทหรือผิดกฎหมาย ไม่เหมาะสมหรือลามกอนาจาร หรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์อื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่ง คุณต้องไม่ใช้ที่อยู่อีเมลปลอมแสร้งทำเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเอง หรือทำให้เราหรือบุคคลที่สามเข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาของความคิดเห็นใด ๆ คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความคิดเห็นที่คุณแสดง เราไม่รับผิดและไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นใด ๆ ที่โพสต์โดยคุณหรือบุคคลที่สาม

ส่วนที่ 10 - การปฏิบัติของผู้ใช้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและการให้ใบอนุญาต
คุณไม่สามารถใช้บริการของเราเพื่อส่ง "เนื้อหาต้องห้าม" โดยทั่วไปเนื้อหาต้องห้าม จะประกอบด้วยเนื้อหาหรือรายละเอียดอื่น ๆ ดังนี้:เหยียดหยาม หลอกลวง ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท ดูหมิ่น ใส่ร้าย หรืออื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสม
· เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์แต่ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของ หรือเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ลบลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่น ๆ
· ละเมิดหรือรุกล้ำสิทธิ์ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา การประชาสัมพันธ์หรือสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
· มีไวรัส เวิร์ม ไฟล์ที่เสียหาย ม้าโทรจัน โปรแกรมล้วงข้อมูล หรือการทำให้เสียหายในรูปแบบอื่น ๆ หรือเนื้อหาอื่นใดที่อาจทำให้บริการของเราเสียหาย
· สนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
· ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ
· เป็นอันตรายต่อทุกคนรวมถึงผู้เยาว์
· ให้ลิงก์ไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งข้างต้น
เนื้อหาใด ๆ ที่ส่งไปยังบริการของเราอาจถูกตรวจสอบเป็นครั้งคราว แม้ว่าเราอาจจะไม่ตรวจสอบหรือตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดที่ส่งมา แต่ BAKERY MALL มีสิทธิ์ที่จะลบย้ายและแก้ไขเนื้อหา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
เนื้อหาทั้งหมด (ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ) ที่ส่งไปยังบริการของเรา ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ที่ส่งมา แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นคุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของคุณ เราไม่รับประกันความถูกต้องคุณภาพหรือความเหมาะสมของเนื้อหาที่มีให้ผ่านบริการของเรา
คุณจะยังคงเป็นเจ้าของเนื้อหาของคุณและสิทธิ์ใด ๆ ที่มอบให้กับ BAKERY MALL ในที่นี้ถือเป็นใบอนุญาต เพื่อให้ BAKERY MALL ให้บริการของเราแก่คุณ คุณจึงให้สิทธิ์แก่ BAKERY MALL ในการคัดลอก แสดง แก้ไข แจกจ่าย ส่งต่อและสร้างผลงานลอกเลียนแบบเนื้อหาของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(a) นำเสนอข้อมูลให้แก่คุณ
(b) นำเสนอว่าเนื้อหาของคุณจะปรากฏในสินค้าหรือบริการที่ BAKERY MALL อย่างไร
(c) ปรับปรุงบริการ (เช่นการสนับสนุนลูกค้าและ / หรือการสนับสนุนทางเทคนิค)
คุณรับรองและรับประกันกับ BAKERY MALL ว่าคุณเป็นเจ้าของเนื้อหาของคุณ หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์ (หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ เช่น เครื่องหมายการค้า) เพื่อให้เนื้อหาดังกล่าวพร้อมใช้งานในบริการของเรา และเนื้อหานั้นไม่ได้ละเมิด ใช้ในทางที่ผิดใช้หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือละเมิดส่วนบุคคลลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิในความลับทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม

คุณยินยอมให้ใช้ภาพของคุณ หรือคุณได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เผยแพร่ และ / หรือการอนุญาตจากบุคคลที่ระบุตัวตนได้ ทุกคนที่ปรากฏในเนื้อหา การเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรนี้ รวมถึงสิทธิ์ในการใช้ความคล้ายคลึงของบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่พิจารณาไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ หากบุคคลใดที่สามารถระบุตัวตนได้ดังกล่าว มีอายุต่ำกว่าสิบแปด (18 ปี) คุณได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการเผยแพร่ และ / หรือการอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว (และคุณตกลงที่จะให้สำเนาความยินยอมการเผยแพร่และ / หรือสิทธิ์ตามคำขอของเรา) หากคุณไม่มีรายละเอียดเหล่านี้ โปรดอย่าส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมายัง BAKERY MALL
คุณไม่สามารถส่งเนื้อหาใด ๆ ที่เป็นของบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว คุณต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการกระทบของคุณในบริการของเรา

ส่วนที่ 11 - ข้อมูลส่วนบุคคล
การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางร้านค้า จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา สามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพิ่มเติมได้

ส่วนที่ 12 - ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง และการละเว้น
บางครั้งอาจมีข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา หรือการให้บริการมีข้อผิดพลาด อาทิ การพิมพ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับคำอธิบายสินค้า ราคา โปรโมชั่น ข้อเสนอ ค่าจัดส่งสินค้า เวลาขนส่ง และความพร้อมในการใช้งาน 
หากข้อมูลใด ๆ ในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใด ๆ เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่คุณส่งคำสั่งซื้อแล้ว) เพื่อเปลี่ยนแปลง หรืออัปเดตข้อมูล หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ
เราไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงแก้ไข หรือชี้แจงข้อมูลในบริการ หรือบนเว็บไซต์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่จำกัดแต่เพียงข้อมูลราคา ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ควรใช้การอัปเดต หรือวันที่รีเฟรชที่ระบุในบริการ หรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ เพื่อระบุว่าข้อมูลทั้งหมดในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุง

ส่วนที่ 13 - การใช้งานที่ต้องห้าม
นอกเหนือจากข้อห้ามอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการให้บริการ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์: 
(a) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย 
(b) ชักชวนผู้อื่นให้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมายใด ๆ 
(c) ละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นระหว่างประเทศ, รัฐบาลกลาง, จังหวัดหรือของรัฐ
(d) เพื่อฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
(e) เพื่อล่วงละเมิด ดูหมิ่น ทำร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย ดูหมิ่น ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบัติโดยพิจารณาจากเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ชาติกำเนิด หรือความทุพพลภาพ 
(f) ส่งข้อมูลเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด
(g) เพื่ออัปโหลดหรือส่งไวรัส หรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่นที่จะอาจใช้ในลักษณะใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริการ หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่น หรืออินเทอร์เน็ต 
(h) เพื่อรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น 
(i) เพื่อสแปม การหลอกลวง ล้วงข้อมูล รวบรวมข้อมูล หรือโจรกรรม 
(j) เพื่อวัตถุประสงค์อันลามกหรือผิดศีลธรรม 
(k) เพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อ งเว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต 
เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากละเมิดการใช้งานที่ต้องห้าม

ส่วนที่ 14 - การปฏิเสธการรับประกัน กฎเกณฑ์และข้อจำกัดของความรับผิดชอบ
เราไม่รับประกัน หรือรับรองว่าการใช้บริการของเราจะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด และเราไม่รับประกันว่าผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการจะถูกต้องหรือเชื่อถือได้ โดยคุณยอมรับว่า ในบางครั้งเราอาจนำบริการออกโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา หรือยกเลิกบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ
คุณได้ยอมรับอย่างชัดแจ้งว่า การที่คุณใช้ หรือไม่สามารถใช้บริการถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว สินค้าและบริการทั้งหมดที่ส่งมอบให้คุณผ่านบริการ (ยกเว้นที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งโดยเรา) ให้ 'ตามสภาพ' และ 'เท่าที่มี' สำหรับการใช้งานของคุณ โดยไม่มีการรับรองการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการด่วนหรือ โดยนัย รวมถึงการรับประกันโดยนัยทั้งหมดหรือเงื่อนไขของความสามารถในการค้า คุณภาพที่ขายได้ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความทนทาน และการไม่ละเมิด
ไม่ว่าในกรณีใด BAKERY MALL รวมทั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่พนักงาน พนักงานบริษัทในเครือตัวแทน ผู้รับเหมา ฝึกงาน ซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการ หรือผู้อนุญาต จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ การสูญเสียการเรียกร้องหรือการลงโทษใด ๆ ทั้งทางตรงทางอ้อมโดยบังเอิญ ความเสียหายพิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลกำไรที่สูญเสีย รายได้ที่สูญเสีย เงินออมที่หายไป การสูญเสียข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนทดแทน หรือความเสียหายใด ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญาการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดที่เข้มงวดหรืออื่น ๆ ที่เกิดจากการที่คุณใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่จัดหาโดยใช้บริการ หรือสำหรับการเรียกร้องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาด หรือการละเว้นใด ๆ ในเนื้อหาใด ๆ หรือความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากการใช้บริการ หรือเนื้อหาใด ๆ (หรือสินค้า) ที่โพสต์ส่งผ่าน หรือจัดทำขึ้นผ่านทางบริการ แม้ว่าจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ก็ตาม เนื่องจากบางรัฐ หรือเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้น หรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญในรัฐหรือเขต อำนาจศาลดังกล่าว ความรับผิดของเราจะจำกัดอยู่ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

ส่วนที่ 15 - การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้อง และไม่ทำอันตรายต่อ BAKERY MALL และบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือพันธมิตร เจ้าหน้าที่ กรรมการตัวแทน ตัวแทน ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง ซัพพลายเออร์ ผู้ฝึกงานและพนักงาน จากการเรียกร้องหรือความต้องการใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ ที่ทำโดยบุคคลที่สามเนื่องจากหรือเกิดขึ้นจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ หรือเอกสารที่พวกเขารวมไว้โดยการอ้างอิง หรือการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

ส่วนที่ 16 - การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน
ในกรณีที่ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้ ถูกตัดสินว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต และส่วนที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะถือว่าถูกตัดออกจากข้อกำหนดของการบริการ การกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เหลืออยู่

 

ส่วนที่ 17 – การสิ้นสุด หรือยุติ
ภาระผูกพันและความรับผิดของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่สิ้นสุด สำหรับวัตถุประสงค์ทั้งหมดจะยังคงอยู่ต่อไปจากการสิ้นสุดข้อตกลงนี้
ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้มีผลบังคับใช้เว้นแต่และจนกว่าคุณหรือเราจะยกเลิก คุณสามารถยกเลิกข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการใช้บริการของเราอีกต่อไปหรือเมื่อคุณหยุดใช้งานเว็บไซต์ของเรา
หากในการตัดสินของเรา ทำให้คุณล้มเหลว หรือเราสงสัยว่าคุณล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้ เราอาจยุติข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณจะยังคงต้องรับผิดชอบต่อจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระ ถึงและรวมถึงวันที่สิ้นสุด และ / หรือ อาจปฏิเสธให้คุณเข้าถึงบริการของเรา (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการดังกล่าว)

ส่วนที่ 18 - ข้อตกลงทั้งหมด
ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว
ข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้ และนโยบายหรือกฎการดำเนินงานใด ๆ ที่โพสต์โดยเราบนเว็บไซต์นี้ หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณกับเรา และควบคุมการใช้บริการของคุณ โดยมีผลเหนือข้อตกลงการสื่อสารและข้อเสนอก่อนหน้านี้ หรือในขณะเดียวกัน ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณกับเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดการให้บริการเวอร์ชันก่อนหน้าใด ๆ)
ความคลุมเครือใด ๆ ในการตีความข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะไม่ถูกตีความกับผู้จัดทำร่าง

ส่วนที่ 19 - กฎหมายที่ใช้บังคับ
เงื่อนไข ข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้ และข้อตกลงจะแยกต่างหาก การให้บริการแก่คุณ จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

ส่วนที่ 20 - การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการ
คุณสามารถตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการเวอร์ชันล่าสุดได้ตลอดเวลาที่หน้านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ในการอัปเดต เปลี่ยนแปลง หรือแทนที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ โดยการโพสต์การอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา เป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบเว็บไซต์ของเราเป็นระยะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง การที่คุณใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการของเราต่อไปหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ส่วนที่ 21 - ข้อมูลติดต่อ
หากมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการให้บริการ สามารถติดต่อเราได้ที่ hello.bakerymall@gmail.com